Inici / Política de privacitat

Política de privacitat

Actualitzada a 1 de agosto de 2019

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:
• Titular: FINQUES VILATORRADA, SLU
• Direcció: C/ Major, 47 bxs, 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
• Correu electrònic: info@immob.casa
• Contacte: Telèfon 938 764 911
• CIF: B64019326
• Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 38061, Foli 0093, Fulla 317002, Inscripció 1a.

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l'usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el bloc o les que es tractin dins del lloc web, serà dut a terme amb subjecció al que preveu amb la legislació vigent en cada moment de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.


D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".


IMMOB compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament.


L'objecte de la present Política de Privacitat és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal del web oficial així com de la resta d'accessos a xarxes i internet (en endavant, "Lloc Web") perquè vostè determini lliure i voluntàriament si vol incorporar al IMMOB les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del lloc web, així com dels seus continguts.


Aquesta política de privacitat és extensible com vam indicar de forma no limitadora a les següents: www.immob.casa


1. Informació i finalitat

• Les úniques dades personals a les quals IMMOB tindrà accés seran aquells que l'Usuari faciliti voluntàriament.


• En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través del web i xarxes socials se li demanaran dades de caràcter personal i l'ompliment de formularis els camps són obligatoris de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, llevat que en el propi formulari hagi dades d'emplenament voluntària.


• En compliment amb l'establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o diversos fitxers, la titularitat i responsabilitat correspon a IMMOB per tal de:

  • o Prestar els serveis i informació sol·licitats.
  • o Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
  • o Informar sobre l'empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès pel que fa als productes i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l'abast (Internet, telèfon, fax, xarxes socials, correu electrònic, mòbil, WhatsApp i qualssevol altres).
  • o Realitzar un control i seguiment dels productes i serveis contractats.
  • o Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d'haver enviat un currículum.
  • o Establir les comunicacions pròpies dins de les sol·licituds en xarxes socials.
  • o El tractament de les dades s'efectuarà en funció de les exigències contractuals i en el compliment de les consegüents obligacions legals i contractuals que deriven, així com per aconseguir una eficaç gestió de les relacions comercials. Les dades es tracten de forma escrita i / o sobre suport magnètic, electrònic o telemàtic.

• Així mateix, en compliment del que estableix amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.


• De la mateixa manera, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat amb IMMOB o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.


2. Connexió a través de les xarxes socials

És possible que alguns dels nostres serveis incloguin funcions per a xarxes socials, com el botó "M'agrada" de Facebook i alguns complements, els botons "Compartir". A més, vostè pot triar utilitzar l'inici de sessió en les seves pròpies xarxes socials, com Facebook i LinkedIn, per iniciar sessió en alguns dels nostres serveis. Si decideix connectar-se mitjançant una xarxa social o un servei similar, és possible que rebem i emmagatzemem la informació de connexió d'aquest servei per permetre-iniciar sessió, així com qualsevol altra informació que trieu compartir quan es connecti a aquests serveis. Aquests serveis poden recopilar informació com les pàgines web que va visitar i l'adreça IP i pot establir galetes per permetre el correcte funcionament de les funcions. No som responsables de la seguretat ni de la privacitat de la informació recopilada per aquests tercers. És el seu deure revisar les declaracions o polítiques de privacitat pertinents als serveis de tercers que utilitza o als quals accedeix o es connecta. Si no desitja que la seva informació personal es comparteixi amb el proveïdor de compte de xarxes socials ni amb altres usuaris del servei de xarxes socials, no connectar el compte de xarxes socials amb el seu compte per als serveis i no participi en la funció d'interacció social de els serveis.

3. Consentiment

Per tant, en acceptar la present política de privacitat, l'Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.


El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a l'efecte en la nostra pàgina web.


Així mateix, quan l'Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic de contactes que poguessin aparèixer al Lloc Web, està autoritzant expressament a IMMOB al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.


L'acceptació per part de l'Usuari del tractament de les seves dades per part de IMMOB, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

4. Qualitat de les Dades

L'Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant IMMOB de bona fe com a mer prestador del servei.


Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícits, reservant IMMOB el dret d'excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar de els canvis que les seves dades personals puguin patir, amb la finalitat que IMMOB tingui actualitzats en tot moment els mateixos.

5. Conservació de les dades

IMMOB conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i als efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació, si s'escau.


En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l'empresa preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. En el moment en què Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de manera segura a tret que sigui necessari la seva conservació per establir alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.

6. Seguretat i protecció

Pel que fa a la seguretat i la protecció, l'informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s'exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del lloc web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

7. Exercici de drets i consultes

Finalment se l'informa que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb IMMOB bé a C/ Major, 47 bxs, 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) info@immob.casa Telèfon 938 764 911 i que en el cas que hi hagués patit algun tipus d'ingerència en l'exercici dels seus drets, vostè té l'opció de presentar reclamació davant l'autoritat competent, l'Agència de Protecció de Dades.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Tot i així, pots canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Més informació.

WhatsApp